Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

JAVNI POZIV

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA

,,MAJKE JUGOVIĆ” DOBOJ

 

 

Broj: 839/20

Doboj, 01.10.2020. godine

 

Na osnovu člana 36. i  98. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni Glasnik Republike Srpske” broj:79/15 i 63/20) i Obavještenja broj: 07.040/60-43/20 Ministarstva prosvjete i kulture RS, Javna predškolska ustanova ,,Majke Jugović” Doboj, r a s p i s u j e:

 

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJEM DJECE U PROGRAM PRIPREME

ZA DJECU U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU ZA 2021. GODINU

 

I

Obavještavaju se roditelji/staratelji djece u godini pred polazak u školu, da će se podnošenje prijava za  Program pripreme za djecu u godini pred polazak u školu vršiti u periodu od 05.10.2020. godine do 23.10.2020. godine.

 

II

Prijava za pohađanje  Programa pripreme za djecu u godini pred polazak u školu može se preuzeti u prostorijama Uprave ustanove u Ulici Kneza Lazara bb (novi objekat), svaki radni dan od 07,00 časova do 15,00 časova. Uz prijavu je neophodno priložiti  kopiju rodnog lista djeteta.

 

III

Program će se izvoditi od 01.03.2021. godine do 31.05.2021. godine svaki radni dan po tri časa u  ukupnom dnevnom trajanju od 180 minuta.

 

DIREKTOR

Davor  Savić  s.r.