Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Godišnji program rada JPU Majke Jugović Doboj za predškolsku 2021-2022 godinu

Godišnji program rada za proteklu godinu je rađen realno i u skladu sa postojećim raspoloživim kapacitetom i drugim materijalnim mogućnostima tako da su ciljevi takvog realnog planiranja i ostvareni.


Rad ustanove je bio prilagođen praćenju inovacija i nastojanju da se svaki dan postigne nešto novo, i pored svakodnevne trijaže djece zbog pandemije virusa Kovid 19. Saradnja ustanove i roditelja je bila na visokom nivou i pored toga što im je bio onemogućen ulazak u ustanovu zbog epidemioloških mjera prouzrokovanih Kovid 19 virusom. Saradnja se ogledala u pružanju dostupnosti informacija roditeljima o njihovoj djeci i radu ustanove putem individualnih razgovora, web stranice ustanove i facebook profila.

Ostatak programa možete pogledati u ovom dokumentu.