Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Izvještaj o radu JPU Majke Jugović Doboj za predškolsku 2020-2021 godinu

Opšti zadaci JPU „Majke Jugović“ Doboj koji su planirani Godišnjim programom rada za predškolsku 2020/2021 godinu, bili su:

Da se posveti veća pažnja vaspitno-obrazovnom radu sa djecom predškolskog uzrasta u skladu sa zakonom i drugim propisima koji regulišu ovu oblast u Republici Srpskoj, da se ostvari još bolja saradnja sa roditeljima, društvenom sredinom, savjetovalištima, da se u ustanovi organizuje specijalizovani program, da se prostor popuni opremom koja nedostaje. Planirano je da se veća pažnja posveti koordinaciji vaspitača u objektima i veća saradnja u samim objektima. Da se ostvari saradnja sa pedijatrom, nutricionistom i logopedom. U planu je bilo i organizovanje sportskih takmičenja unutar vrtića. Poseban akcenat je bačen na promociju pravilne ishrane i značaju fizičke aktivnosti, kao i organizovanje izleta u prirodu i posjeta.

Postavljeni zadaci u predškolskoj 2020/2021 su djelimično realizovani usljed nastanka pandemije izazvane korona virusom. Predškolska godina je počela 01.09.2020. godine, u tri objekta ustanove u 17 vaspitno-obrazovnih grupa u kojim je boravilo oko 410 djece uzrasta od godinu do 6 godina životne dobi.

Ostatak izvjestaja možete procitati u sledećem dokumentu.