Category:

novosti

Javni poziv za prijem djece u pripremni program predškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu pred polazak u školu

Obavještavaju se roditelji/staratelji djece u godini pred polazak u školu, da će se podnošenje prijava za Pripremni program predškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu pred polazak u školu vršiti u periodu od 08.11.2021.godine do 22.11.2021.godine. Prijava za pohađanje Pripremnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu pred polazak u školu može se preuzeti u prostorijama Uprave ustanove u Ulici Kneza Lazara bb (novi objekat), svaki radni dan od 07,00 časova do 15,00 časova. Uz prijavu je neophodno priložiti i kopiju

Continue reading ➝

Mališani uživali u vožnji vozom

Video preuzet sa youtube kanala Alternativne televizije. Uz podršku Grad Doboj , Željeznice Republike Srpske A.D. Doboj (zvanični profil) i Ministarstvo unutrаšnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) Policijska uprava Doboj, danas smo putovali vozom u Petrovo gdje smo svečano otvorili novu organizacionu jedinicu naše ustanove. Velika zahvanost upravi ŽRS koja je obezbjedila besplatan prevoz i sve svoje resurse da se djeca osjećaju ugodno i sigurno!

Continue reading ➝

Izvještaj o radu JPU Majke Jugović Doboj za predškolsku 2020-2021 godinu

Opšti zadaci JPU „Majke Jugović“ Doboj koji su planirani Godišnjim programom rada za predškolsku 2020/2021 godinu, bili su: Da se posveti veća pažnja vaspitno-obrazovnom radu sa djecom predškolskog uzrasta u skladu sa zakonom i drugim propisima koji regulišu ovu oblast u Republici Srpskoj, da se ostvari još bolja saradnja sa roditeljima, društvenom sredinom, savjetovalištima, da se u ustanovi organizuje specijalizovani program, da se prostor popuni opremom koja nedostaje. Planirano je da se veća pažnja posveti koordinaciji vaspitača u objektima i

Continue reading ➝

Godišnji program rada JPU Majke Jugović Doboj za predškolsku 2021-2022 godinu

Godišnji program rada za proteklu godinu je rađen realno i u skladu sa postojećim raspoloživim kapacitetom i drugim materijalnim mogućnostima tako da su ciljevi takvog realnog planiranja i ostvareni. Rad ustanove je bio prilagođen praćenju inovacija i nastojanju da se svaki dan postigne nešto novo, i pored svakodnevne trijaže djece zbog pandemije virusa Kovid 19. Saradnja ustanove i roditelja je bila na visokom nivou i pored toga što im je bio onemogućen ulazak u ustanovu zbog epidemioloških mjera prouzrokovanih Kovid

Continue reading ➝

Obavještenje

Oobavještavaju se korisnici usluga JPU “Majke Jugović“ Doboj koja kreću u predškolsku 2021/2022 godinu da će se potpisivanje ugovora vršiti od 23.08.2021. godine do 31.08.2021. godine od 07,00 do 15,00 časova, u objektu ustanove u ul.Kneza Lazara Doboj.do potpisivanja ugovora roditelji su dužni: izmiriti obaveze za boravak djeteta po prethodnom ugovoru; priložiti ljekarsko uvjerenje ne starije od 30 dana, izdato od nadležne zdravstvene ustanove; platiti osiguranje za predškolsku 2021/2022 godinu; dostaviti punomoć roditelja / staratelja za osobe koje predaju i

Continue reading ➝

Obavještenje

Obavještavaju se korisnici JPU „Majke Jugović“ Doboj da će se grupni roditeljski sastanak održati 30.08.2021. godine u 16,15 časova u radnim sobama. Molimo da prilikom dolaska poštujete higijensko-epidemiološke mjere.

Continue reading ➝

Obavještenje

Dopisom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.040/60-43-1/20 od 08.02.2021. godine smo obavješteni da usljed nepovoljne epedemiološke situacije, Pripremni program pred polazak u školu u 2021. godini, neće biti organizovan.

Continue reading ➝

JAVNI POZIV

REPUBLIKA SRPSKA JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA ,,MAJKE JUGOVIĆ” DOBOJ     Broj: 839/20 Doboj, 01.10.2020. godine   Na osnovu člana 36. i  98. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni Glasnik Republike Srpske” broj:79/15 i 63/20) i Obavještenja broj: 07.040/60-43/20 Ministarstva prosvjete i kulture RS, Javna predškolska ustanova ,,Majke Jugović” Doboj, r a s p i s u j e:     JAVNI POZIV ZA PRIJEM DJECE U PROGRAM PRIPREME ZA DJECU U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU ZA 2021. GODINU

Continue reading ➝