Direktor rukovodi predškolskom ustanovom u skladu sa nadležnostima propisanim članom 84. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik RS” 79/15 i 63/20) i opštim aktima ustanove.

Direktor Javne predškolske ustanove ,,Majke Jugović'' Doboj je Davor Savić, diplomirani ekonomista iz Doboja.