Upravni odbor upravlja predškolskom ustanovom u skladu sa nadležnostima propisanim članom 80. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (,,Službeni glasnik RS” 79/15 i 63/20). Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač.